เช็คอินผ่านเว็บ
บริการเช็คอินผ่านเว็บทำงานอย่างไร ?

      สามารถทำการเช็คอินภายในระยะเวลาตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึง 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องออก สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือมีข้อจำกัดในเรื่องที่นั่ง เช่น ผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็น สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารก เด็กเล็กที่เดินทางโดยลำพัง ผู้ป่วยหรือบุคคลทุพลภาพ และพระภิกษุสงฆ์ กรุณาใช้บริการเช็คอินที่เคาน์เตอร์นกแอร์ที่สนามบินตามปกติ

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลการจอง
      ผู้โดยสาร กรุณาระบุนามสกุล และหมายเลขการจอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเที่ยวบิน / เลือกผู้โดยสาร / เลือกที่นั่ง
      ท่านสามารถเลือกเที่ยวบิน และผู้โดยสารที่ต้องการเช็คอิน จากนั้นให้เลือกที่นั่ง โดยการคลิกที่ "แผนผังที่นั่ง" ตามหมายเลขที่ต้องการ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่นั่งเดิมออกก่อน แล้วเลือกหมายเลขที่นั่งใหม่อีกครั้ง จากนั้นคลิก "ต่อไป"

ขั้นตอนที่ 3: รายละเอียดการเช็คอิน
      ตรวจสอบรายละเอียดการเช็คอินของท่านอีกครั้ง ถ้าต้องการแก้ไขคลิก "ย้อนกลับ" ถ้าไม่คลิก "ยืนยัน"

ขั้นตอนที่ 4: ยืนยันการเช็คอินและพิมพ์
      การเช็คอินผ่านเว็บของท่านสำเร็จแล้ว ท่านสามารถพิมพ์ Boarding Pass ได้ โดยคลิกที่ "พิมพ์” หากต้องการเช็คอินผู้โดยสารท่านอื่น คลิก "ลงทะเบียนใหม่" เพื่อเข้าสู่หน้าแรกของระบบ
 
นามสกุล
หมายเลขการจอง
ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับ "เงื่อนไขและข้อกำหนด"