en th
MM JP

คำถามที่พบบ่อย

"ค่าธรรมเนียมช่องทาง" คืออะไร
การรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เป็นสิ่งที่เราตระหนักและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้จะเป็นส่วนช่วยในการบำรุงระบบการรับชำระเงิน เพื่อให้ท่านได้รับความอุ่นใจและความสะดวกสบายสุงสุดในการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บต่อจำนวนผู้โดยสารในการสำรองที่นั่งด้วยบัตรเครเดิตหรือเดบิตเท่านั้น โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารหรือเที่ยวบิน


กรณีใดที่ไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าทางเว็บไซต์ได้?
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร หรือเปลี่ยนวันและเวลาเดินทางแล้ว จะทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ได้

การจองที่นั่งของนกแอร์มีทางใดบ้าง?

การจองที่นั่งของนกแอร์ทำได้ดังนี้

1. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nokair.com
2. ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ: m.nokair.com แอพพลิเคชั่นของ iOS (iPhone/ iPad/ iPod Touch Application) แอพพลิเคชั่นของแอนดรอยด์ และแอพพลิเคชั่นของแบล็คเบอร์รี่
3. ผ่านทางเคาท์เตอร์เซอร์วิส และ 7-11
4. ผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลนกแอร์ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1318
5. ผ่านทางสำนักงานขายตั๋วเดินทางของนกแอร์ที่ท่าอากาศยานต่างๆ

การจองที่นั่งสำหรับเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ต้องปฏิบัติอย่างไร?
เด็กทารก(อายุต่ำกว่า 2 ปี) สามารถเดินทางได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้กำหนดให้ผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารกที่นำมานั่งตัก 1 คนเท่านั้น หากประสงค์ให้เด็กทารกมีที่นั่งโดยสาร จะต้องทำการจองที่นั่งและเสียค่าโดยสารตามปกติ รวมถึงเด็กอายุเกินกว่า 2 ปี จะต้องทำการจองที่นั่งและเสียค่าโดยสารตามปกติ และเราไม่อนุญาตให้นำเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 14 วันเดินทางด้วยเด็ดขาด

การจองผ่านทางเว็บไซต์กับโทรไปจองที่ศูนย์บริการข้อมูลนกแอร์ราคาแตกต่างกันหรือไม่ ?
ราคาตั๋วโดยสารแตกต่างกัน เนื่องจากตั๋วราคาโปรโมชั่นจะแสดงผ่านการจองบนเว็บไซต์เท่านั้น คุณสามารถจองตั๋วราคาโปรโมชั่นได้ผ่านเว็บไซต์ www.nokair.com, www.nokfanclub.com, มือถือที่ m.nokair.com, แอพพลิเคชั่นของ iOS (iPhone/ iPad/ iPod Touch Application) และแอพพลิเคชั่นของแอนดรอยด์

สำหรับการจองผ่านศูนย์บริการข้อมูลนกแอร์ มีการคิดค่าธรรมเนียม 139.10 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ

การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสพลัสให้ผู้อื่นทำการชำระแทนได้หรือไม่?
สามารถทำได้ เพียงแค่แจ้ง Pay Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิสพลัส เมื่อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Booking number เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ในวันเดินทาง

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ให้ผู้อื่นกระทำการชำระแทนได้หรือไม่?
สามารถทำได้ แต่ควรแจ้งให้ผู้ถือบัตร หรือผู้เดินทางทราบหมายเลขการจองซึ่งจำเป็นในการเช็คอินพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้นั้นๆ ณ วันเดินทาง ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

อย่างไรก็ตามลูกค้าที่เลือกชำระเงินผ่านเว็บไซด์โดยใช้บัตรเครดิตที่ไม่ได้ออกโดยธนาคารในประเทศไทย เจ้าของบัตรเครดิตจะต้องร่วมเดินทางด้วย
หรือมาแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงิน ณ.เคาน์เตอร์เช็คอิน มิฉะนั้นทางสายการบินฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน

การบริการบนเครื่องมีอะไรบ้าง?
สายการบินนกแอร์มีการจัดเตรียมขนมและน้ำดื่มไว้คอยบริการให้ฟรีแก่ผู้โดยสารทุกท่าน อีกทั้งยังมีอาหารและเครื่องดื่มไว้จำหน่ายบนเที่ยวบิน ด้วยรายการ และราคาที่เหมาะสม รับชำระเป็นเงินสด ไม่รับชำระผ่านบัตรเครดิต

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของ Nok Flexi Fare มีเงื่อนไขอย่างไร
สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและเที่ยวบินได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่จะต้องดำเนินการภายใน 90 วันนับจากวันจอง

การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
ท่านสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนและ Booking number ซึ่งเป็นหมายเลขยืนยันการจอง มาแสดง ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อยืนยันการเดินทาง

การเลือกที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์มีเงื่อนไขอย่างไร?
คุณต้องทำการเลือกที่นั่งด้วยตนเอง ข้อมูลที่คุณต้องใช้สำหรับการเลือกที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์มี นามสกุล และ หมายเลขยืนยันการจองเท่านั้น การทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้า ควรทำก่อนกำหนดการบินอย่างน้อย 6 ชั่วโมง และล่วงหน้านานที่สุด 90 วันก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ เมื่อท่านเลือกที่นั่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้

เคาน์เตอร์เช็คอินที่ท่าอากาศยานต่าง ๆ ตั้งบริเวณไหน ?
ถ้าคุณคลิกเลือก "เก็บข้อมูลสำหรับติดต่อ" ไว้ใช้ในครั้งต่อไป ที่หน้าชำระการเดินทางบนเว็บไซต์
        จะเกิดอะไรขึ้น?
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะจำข้อมูลที่อยู่ที่คุณได้ทำการกรอกลงในแบบฟอร์มตอนทำการจองบัตรโดยสารครั้งแรก (เฉพาะที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมเท่านั้น) และข้อมูลที่อยู่ของคุณจะปรากฎขึ้นอัตโนมัติทันที่ในหน้าแบบฟอร์มนั้น เวลาที่คุณต้องการทำการจองบัตรโดยสารในครั้งต่อไป

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ คุณควรทำอย่างไรบ้าง?
ผู้โดยสารต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบขณะที่ทำการจองบัตรโดยสารเพื่อบริษัทฯจะได้เตรียมบริการ (ในกรณีที่ทำการจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์นั้น ผู้โดยสารจะต้องทำการติดต่อกลับมาทางสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง) มิฉะนั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก หรือ ความเสียหายทุกประการ

ถ้าท่านไม่สามารถจำหมายเลขการจองบัตรโดยสารได้ จะต้องทำอย่างไรบ้าง?
ในความเป็นจริงหมายเลขการจองตั๋วทำให้การเช็คอินง่าย และรวดเร็วขึ้น แต่ถ้าท่านไม่สามารถจำหมายเลขการจองตั๋วโดยสารได้ ท่านสามารถใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต อย่างไรก็ตามวิธีการนี้จะทำให้ขั้นตอนการเช็คอินใช้เวลานานมากขึ้น

ถ้ามีสัมภาระที่น้ำหนักเกินจะชำระเงินส่วนเกินได้ที่ไหน?
ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนี้ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

ท่านจะสามารถตรวจสอบราคาตั๋วโดยสารของนกแอร์ได้อย่างไร?
ราคาตั๋วโดยสารจะแสดงให้เห็นบนหน้าเว็บไซต์ของนกแอร์ หรือมือถือที่ m.nokair.com และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หลังจากที่ท่านทำการค้นหาเที่ยวบินและวันที่ต้องการเดินทาง

ทำไมนกเปลี่ยนได้จึงมีราคาแพง
เนื่องจากนกเปลี่ยนได้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ราคาจึงแตกต่างจากตั๋วประหยัด

ที่นั่งนกประหยัด นกเปลี่ยนได้ ต่างกันอย่างไร
นกประหยัด เป็นตั๋วราคาประหยัด ซึ่งการจำหน่ายราคาจะเป็นขั้นบันไดเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีการเดินทางที่แน่นอน
นกเปลี่ยนได้ เป็นตั๋วที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทางอย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัด

นกเปลี่ยนได้ คืออะไร
นกเปลี่ยนได้คือ ตั๋วโดยสารประเภทหนึ่งที่นกแอร์ได้จัดทำเพื่อให้เกิดความสะดวกและ เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้โดยสารได้เลือกใช้บริการ

นกแอร์ ใช้มาตรฐานใด? ในการฝึกอบรมนักบินและลูกเรืออย่างไร? เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร
นกแอร์ใช้มาตรฐานในการฝึกอบรมแบบเดียวกันกับการบินไทยเสมือนเป็นลูกเรือของการบินไทย และนักบินเราได้ใช้นักบินของการบินไทยมาขับเครื่องบินให้เรา ซึ่งผู้โดยสารสบายใจได้ว่าได้รับมาตรฐานความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างแน่นอน

นกแอร์ มีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องบินที่มีมาตรฐานอย่างไร?
เพราะการเดินทางที่ปลอดภัย ถือเป็นภาระหน้าที่ของเรา ดังนั้นเพื่อความมั่นใจของท่านผู้โดยสารทุกท่านต่อความปลอดภัยที่จะได้รับตลอดการเดินทางกับนกแอร์ มาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานและมาตรฐานการซ่อมบำรุงทุกขั้นตอนของนกแอร์เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการบินไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่เป็นสากล

นกแอร์จะทำอย่างไร ในกรณีที่นกแอร์ทำการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ หรือยกเลิกเที่ยวบินนั้นๆ?
หลังจากการจองที่นั่ง บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการและ/หรือยกเลิก ทำให้สิ้นสุด ปรับ เลื่อน หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออกไป เมื่อบริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วเห็นว่าเป็นสภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ หากบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารมีทางเลือกที่จะปฏิบัติดังนี้
• ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนโอนที่นั่งไปยังเที่ยวบินถัดไปตามจำนวนที่ว่างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม
• ผู้โดยสารสามารถเก็บที่นั่งไว้ในมูลค่าเดิมได้เพื่อใช้บริการในเที่ยวบินใดๆในระยะเวลา 3 เดือน
• ผู้โดยสารสามารถรับค่าโดยสารคืนได้หลังจาก 30 วันทำการ
นกแอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติดังต่อไปนี้
• การโอนย้ายผู้โดยสารจากเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสายการบินอื่น
• ค่าที่พักและอาหาร
• ส่วนต่างของค่าโดยสารระหว่างเที่ยวบินของ นกแอร์ กับเที่ยวบินของสายการบินอื่น

นกแอร์จะมีการคิดค่าโดยสารอัตราใดบ้าง ?
อัตราค่าโดยสารถูกกำหนดไว้เป็นช่วงๆ โดยผู้โดยสารที่มีการวางแผน การเดินทางไว้และทำการจองล่วงหน้าจะสามารถจองที่นั่งได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้โดยสารที่มิได้จองไว้ล่วงหน้า นอกจากค่าโดยสารแล้ว ผู้โดยสารสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ด้วยการจองผ่านทางเว็บไซต์ของนกแอร์และชำระค่าโดยสารผ่านทางบัตรเครดิต

นกแอร์ใช้เครื่องบินประเภทใดบ้าง? มีกี่ที่นั่ง?
เครื่องบินที่นกแอร์ใช้ทำการบินมี 3 ประเภทได้แก่
- โบอิ้ง 737-800 ทั้งหมด 189 ที่นั่ง
- คิว400 ทั้งหมด 80 ที่นั่ง
- เอทีอาร์ 72-500 ทั้งหมด 66 ที่นั่ง

นกแอร์มีการแบ่งแยกประเภทระหว่างผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ กับผู้โดยสารที่เป็นเด็กทารกอย่างไร?
ผู้โดยสารที่เป็น " เด็กทารก " คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี และ " ผู้โดยสาร " คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป การเดินทางพร้อมเด็กทารก โดยให้เด็กทารกนั่งบนตักผู้ปกครองนั้น นกแอร์ไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ โดยผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก 1 คนเท่านั้น

นกแอร์มีการออกบัตรโดยสารเพื่อใช้ในการเดินทาง หรือไม่?
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องมีตั๋วเดินทาง เพียงนำบัตรประชาชน พร้อมหมายเลขการจองบัตรโดยสาร มาแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินเท่านั้น

นกแอร์มีนโยบายอย่างไร ในกรณีที่สัมภาระของผู้โดยสารสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย?
สัมภาระที่สูญหาย - กรณีที่ท่านถึงที่หมายปลายทางแล้ว 14 วัน แต่ยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระ ทางนกแอร์จะรับผิดชอบการสูญหายตามน้ำหนักกระเป๋าในอัตรา 400 บาท ต่อ 1 กิโลกรัมของกระเป๋าที่สูญหาย โดยจะชดใช้ให้ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อกระเป๋าที่สูญหาย 1 ใบ
สัมภาระที่เสียหาย - ผู้โดยสารต้องแจ้งบริษัทฯใน ทันที ถ้าสัมภาระที่ลงทะเบียนของท่านได้รับความเสียหาย โดยแจ้งที่ศูนย์ภาคพื้นดินนกแอร์ที่สนามบิน บริษัทฯจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อกระเป๋าสัมภาระที่เสียหาย 1ใบ

นกแอร์ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของหรือวัตถุอะไรบ้างติดตัวขึ้นเครื่อง?
ท่านต้องไม่นำสิ่งต่อไปนี้รวมเป็นสัมภาระของท่าน
• วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยมีการดูแลรักษาตามปกติ
• วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน หรือบุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตรายขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO ) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air Transport Association - IATA ) และข้อบังคับการบินของบริษัทฯ
• วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไป และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
• วัตถุที่บริษัทฯ พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของวัตถุนั้น
• วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
• อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ นอกจากจะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย
• อาวุธปืนและดินปืน
• ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่, ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)
• ในดุลพินิจของบริษัทฯ อาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ ตามข้อบังคับการบินของบริษัทฯ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปไว้ในห้องโดยสาร

นกแอร์รับการชำระเงินผ่านบัตรเดบิตทั้งวีซ่า อีเล็คตรอน หรือ มาสเตอร์การ์ด อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่?
นกแอร์รับชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินด้วยบัตรวีซ่าอิเล็คตรอนหรือสมาสเตอร์การ์ด อิเล็คตรอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรด้วย

ในกรณีที่เด็กมีอายุมากกว่า 2 ปี แต่น้อยกว่า 11 ปี ต้องใช้เอกสารใดเพื่อใช้ในการจองตั๋วโดยสาร?
สูติบัตร

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถจองที่นั่งได้โดยวิธีใดบ้าง? อย่างไร?
การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 คน ขึ้นไปที่เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
การจองที่นั่งสำหรับ 10 คนขึ้นไป ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1318 หรือ www.nokair.com ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การจองสำหรับหมู่คณะต้องกระทำล่วงหน้าและต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารทั้งหมดในคณะก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ บริษัทฯจะรับชำระค่าบริการทั้งหมดผ่าน 3 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ เช็คเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่นกแอร์จะเป็นผู้พิจารณา หากส่งรายชื่อล่าช้า หรือ เปลี่ยนรายชื่อผู้โดยสารจะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง (735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) อย่างไรก็ดี บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการส่งรายชื่อผู้โดยสารล่าช้า หรือ เปลี่ยนแปลงก่อนกำหนดเดินทางน้อยกว่า 1 วันทำการ

ในการเดินทางสามารถนำกระเป๋าไปได้กี่ใบ ?
ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้ไม่เกิน 2 ใบ โดยอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ ซึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและต้องมีขนาดที่สามารถถือไปได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อตัวเองและผู้อื่น ส่วนอีกใบหนึ่งหรือมากกว่า 1 ใบ ที่ให้ขนใต้ท้องเครื่องบินจะต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถ้าเกินจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มกิโลกรัมละ 200 บาท

ในอนาคตจะมีการปรับราคาของนกเปลี่ยนได้ให้สูงไปกว่าปัจจุบันหรือไม่อย่างไร
การปรับราคาตั๋วโดยสารต่าง ๆ ของสายการบินนกแอร์จะต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ถ้าสภาวะเศรษฐกิจไม่แปรผันและส่งผลกระทบราคาที่ตั้งไว้ตามมาตรฐานจะมีการใช้เป็นราคาจำหน่ายต่อไป

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์สามารถเดินทางได้หรือไม่?

• อายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์: สายการบินอนุญาตให้เดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
• อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ถึง 36 สัปดาห์: ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้
• อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

ผู้โดยสารต้องไปถึงสนามบินเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางล่วงหน้านานเท่าไร?
เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของนกแอร์ จะเปิดรับการลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ช.ม. ก่อนเวลาเดินทางและจะปิดรับการลงทะเบียน 30 นาที ก่อนเวลาเดินทาง กรุณาลงทะเบียน ณ เคาน์เตอร์ภายในระยะเวลาดังกล่าว

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้หรือไม่?

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้อย่างช้าที่สุดก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 1 วัน (ยกเว้น "การเปลี่ยนแปลงชื่อ" โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ที่นั่งชั้นนกประหยัด สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-900-9955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ (08:00-21:00 น. ทุกวัน) หรือที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบินและเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังนี้
1. “ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ”
- การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง (735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง และค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ ( 139.10 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ( 735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
- การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ( 735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม
2. “ การเปลี่ยนแปลงชื่อ ”
- การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-900-9955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ (08:00-21:00 น. ทุกวัน) มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ( 735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) และค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ ( 139.10 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน มีเพียงแค่ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ( 735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) และต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
- การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ มีเพียงแค่ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ( 735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) และต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารต้องชำระเป็นเงินสดผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
3. “ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน ”
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินในทุกกรณี
(ข) “ที่นั่งนกเปลี่ยนได้” สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-900-9955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ (08:00-21:00 น. ทุกวัน) หรือที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน และเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังนี้
1. “ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ”
- การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 ต้องทำการแจ้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในเส้นทางเดิมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในช่วงเวลา 90 วัน นับจากวันทำรายการครั้งแรกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และค่าส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง หากทำการเปลี่ยนแปลงภายหลังจาก 90 วันผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง (735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) และค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ ( 139.10 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเดินทาง ต้องทำการแจ้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเปลี่ยนแปลงสำหรับเส้นทางบินเดิม โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆในช่วงเวลา 90 วันนับจากวันทำรายการครั้งแรก หากทำการเปลี่ยนแปลงภายหลังจาก 90 วันผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง (735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต
- การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเดินทาง ต้องทำการแจ้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งการเปลี่ยนแปลงสำหรับเส้นทางบินเดิม โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆในช่วงเวลา 90 วันนับจากวันทำรายการครั้งแรก หากทำการเปลี่ยนแปลงภายหลังจาก 90 วันผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง (735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตเท่านั้น
2. “ การเปลี่ยนแปลงชื่อ ”
- การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-900-9955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ (08:00-21:00 น. ทุกวัน) มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง ( 735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) และค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ ( 139.10 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) อีกทั้งต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน มีเพียงแค่ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ( 735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) และต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
- การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ มีเพียงค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ( 735 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อผู้โดยสารต่อรายการ) และต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น

3. “ การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน ”
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินในทุกกรณี


ผู้ที่ใช้บัตรเครดิตประเภทบัตรเสริมสามารถจองตั๋วได้หรือไม่ ?
ได้ บัตรเครดิตประเภทบัตรเสริมมีสถานะเท่าบัตรหลัก สามารถจ่ายให้ตนเองหรือผู้โดยสารอื่นโดยเจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเสริมไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งในผู้เดินทาง

มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทางเว็บไซต์?
ระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้จะช่วยปกป้องข้อมูลในบัตรเครดิตของท่านที่ส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของท่านไว้เป็นความลับเป็นอย่างดี ท่านจึงมั่นใจทุกครั้งที่ทำการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ของนกแอร์ ที่จะช่วยให้การชำระเงินของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

มีความปลอดภัยหรือไม่? เมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่น

นกแอร์ใช้เครื่องบิน รวมทั้งบุคลากรบำรุงเครื่องบินเดียวกับการบินไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานการซ่อมบำรุงที่เป็นสากล อันได้รับความไว้วางใจจากสายการบินต่างชาติหลายราย เนื่องจากผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งอากาศแห่งประเทศไทย ( Department of Civil Aviation หรือ DCA) องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา ( US Federal Aviation Administration หรือ FAA) และองค์การร่วมบริหารการบินแห่งยุโรป ( Europe's Joint Aviation Authority หรือ JAA) ตลอดจนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 ด้านการบริหารจัดการระบบที่มีคุณภาพ และ ISO 14000 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และเนื่องจากปริมาณเครื่องบินที่เพิ่มมากขึ้น ทางนกแอร์ยังได้สายการบิน Air France เข้ามาช่วยดูแลในด้านส่วนประกอบเครื่องบิน เครื่องยนต์และการวางแผนด้านวิศวกรรมการบินอีกด้วย

เมื่อจองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1318 แล้วไม่มีบัตรเครดิตจะชำระเงินได้ด้วยวิธีใดบ้าง ? อย่างไร ?

หากท่านไม่มีบัตรเครดิตท่านสามารถชำระด้วยเงินสดได้ 2 วิธีคือ

1. ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสพลัสของร้าน 7-Eleven

หากท่านไม่มีบัตรเครดิต ท่านสามารถชำระเงินด้วยการนำ Pay Code (รหัสการจ่ายเงิน) ไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสพลัสของร้าน 7-Eleven (เฉพาะสาขาที่สัญลักษณ์เคาน์เตอร์ เซอร์วิส พลัสแสดงอยู่ ) โดยมีค่าธรรมเนียมการบริการ 30 บาท หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Booking number ซึ่งเป็นหมายเลขยืนยันการจอง เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ในวันเดินทาง

2. ที่ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย และธนาคารกสิกรไทย

ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยการนำ Pay Code (รหัสการจ่ายเงิน) ไปชำระที่ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารทหารไทย โดยมี ค่าธรรมเนียมการบริการ 20 บาท หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Booking number ซึ่งเป็นหมายเลขยืนยันการจอง เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน ในวันเดินทาง

* ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการจองผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1318
ท่านสามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่สำนักงานขายตั๋วของเราที่สนามบิน หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Booking number ซึ่งเป็นหมายเลขยืนยันการจอง เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน


เมื่อจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอะไรเพื่อเป็นการยืนยันการจอง?
1. ในกรณีที่จองผ่านเว็บไซต์ หากท่านเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ท่านจะได้รับ Booking number ซี่งเป็นหมายเลขยืนยันการจอง ที่ใช้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง เพื่อออกบอร์ดดิ้งพาส
2. ในกรณีที่จองผ่านศูนย์บริการข้อมูลนกแอร์ โทร 1318 หากท่านเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ท่านจะได้รับ Booking Number ซึ่งเป็นหมายเลขยืนยันการจอง ที่ใช้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง เพื่อออกบอร์ดดิ้งพาส
3. ในกรณีที่จองผ่านมือถือที่ m.nokair.com และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ท่านจะได้รับ Booking number ซึ่งเป็นหมายเลขยืนยันการจอง ที่ใช้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง เพื่อออกบอร์ดดิ้งพาส
4. ในกรณีที่ท่านจองผ่านสำนักงานขายตั๋วของนกแอร์ที่ท่าอากาศยาน ท่านจะได้รับ Booking number ซึ่งเป็นหมายเลขยืนยันการจอง เพื่อนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

สำหรับการจองผ่านเว็บไซต์ ศูนย์บริการข้อมูลนกแอร์ และมือถือ หากท่านเลือกชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส พลัสของร้าน
7-Eleven หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย. ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย ท่านจะได้รับ Pay Code หรือรหัสการจ่ายเงิน เพื่อนำไปอ้างอิงในการชำระเงิน หลังจากที่ท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจึงจะได้รับ Booking number ซี่งเป็นหมายเลขยืนยันการจอง ที่ใช้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง เพื่อออกบอร์ดดิ้งพาส

เมื่อจองที่นั่งแล้วจะต้องชำระเงินอย่างไร?
สงสัยว่าสามารถยกเลิกเที่ยวบินได้หรือไม่?
ไม่ได้ สายการบินนกแอร์ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโดยสาร กรณีผู้โดยสารเป็นผู้ยกเลิกเที่ยวบิน ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้เท่านั้น

หากจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสพลัส หรือ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารทหารไทยได้หรือไม่?
ได้ ท่านสามารถทำรายการจองที่นั่งและเลือกชำระเงินผ่านทาง เคาน์เตอร์ เซอร์วิส พลัส ใน 7-Eleven (ค่าบริการ 30 บาทต่อรายการ) หรือ ATM ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย และธนาคารกสิกรไทย (ค่าบริการ 20 บาทต่อรายการ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากได้รับ "รหัสการจ่ายเงิน" หากท่านไม่ได้ทำการชำระเงินตามกำหนด หมายเลขการจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

เหตุใดจึงไม่สามารถ เลื่อนชั้นโดยสารจากนกประหยัด ไปเป็น นกเปลี่ยนได้
เนื่องจากเงื่อนไขของตั๋วโดยสายทั้งสองชนิดต่างกัน อย่างไรก็ตามผู้โดยสารสามารถจองตั๋วนกเปลี่ยนได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถนำรถเข็นเด็กขึ้นเครื่องได้หรือไม่ ?
สำหรับผู้โดยสารที่นำรถเข็นเด็กมาด้วย สามารถนำรถเข็นขึ้นไปถึงหน้าทางเข้าเครื่องได้ แต่ทางผู้โดยสารต้องให้เจ้าหน้าที่ติดสติกเกอร์ก่อน และก่อนขึ้นเครื่องพนักงานจะรับรถเข็นไปยังที่เก็บสัมภาระ และจะนำกลับมาให้ผู้โดยสารอีกครั้งตอนลงจากเครื่อง

การนำจักรยานขึ้นเครื่องมีเงื่อนไขอย่างไร?
สายการบินนกแอร์อนุญาตให้ผู้โดยสาร 1 คน สามารถโหลดจักรยานได้ฟรี 1 คัน (นกแอร์ยกเว้นการเก็บค่าขนส่งจักรยาน 200 บาทในช่วงนี้) โดยจักรยานจะต้องถูกบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่เหมาะสมต่อการป้องกันความเสียหาย พนักงานสามารถปฎิเสธการรับโหลดจักรยานหากผู้โดยสารบรรจุจักรยานในกล่องหรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง แต่หากผู้โดยสารยืนยันที่จะโหลด ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการบรรจุในกล่องหรือหีบห่อที่ไม่เหมาะสม กรณีที่ผู้โดยสารต้องการโหลดจักรยานมากกว่า 1 คัน ทางสายการบินคิดค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อคัน และน้ำหนักจักรยานจะต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อ 1 คัน และไม่นำไปคิดรวมกับน้ำหนักสัมภาระผู้โดยสาร