en th
MM JP

สนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง

ข้อมูลทั่วไป

สายการบิน รหัสสนามบิน เคาท์เตอร์เช็คอิน จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร
DD (นกแอร์) DMK แถว 6 (ชั้น 3) ชั้น 1 และ 3 (อาคารผู้โดยสาร 1)

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบิน

สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณที่ตั้ง
ร้านค้า และร้านอาหาร ชั้น 1 และ 3
ห้องน้ำ ตั้งอยู่ทั้งสองด้านบนทุก ๆ ชั้นของสนามบิน และในเขตรอขึ้นเครื่องของผู้โดยสาร 
รถเช่า บริการรถเช่า ณ อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 1
ที่จอดรถ บริเวณใต้อาคารผู้โดยสาร 1 สามารถรองรับรถยนต์ได้ 535 คัน
ค่าจอดรถเริ่มต้นที่ 20 บาท ต่อชั่วโมง ถึง 250 บาท ต่อวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น