en th
MM JP

สนามบินแม่สอด

สนามบินแม่สอด ท่าอากาศยานแม่สอด

ข้อมูลทั่วไป

สายการบิน รหัสสนามบิน เคาท์เตอร์เช็คอิน จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร
DD (นกแอร์) MAQ ชั้น 1 ชั้น 1

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบิน

สิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณที่ตั้ง
ห้องน้ำ ชั้น 1
ที่จอดรถ ลานจอดรถ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น